Schadeauto verkopen Friesland

In de provincie Friesland komen wij ook bij u langs om een bod te doen op uw schadeauto.U kunt een schadeauto direct verkopen vanuit Friesland door contact met ons op te nemen via bovenstaand telefoonnummer,of via ons contactformulier

Wij kopen auto's met o.a:Blikschade,Brandschade,Motorschade,Defecten,Waterschade,Veel km,Zonder Apk,Enzovoorts...


Wij komen in de regio's:Wij komen o.a in de regio's: Achtkarspelen , Littenseradiel, Ameland, Menaldumadeel, Boarnsterhim, Nijefurd, Bolsward, Ooststellingwerf, Dantumadeel, Opsterland, Dongeradeel, Schiermonnikoog, Ferwerderadiel,  Skarsterlân, Franekeradeel, Smallingerland, Gaasterlân-Sleat, Sneek Harlingen, Terschelling,  Heerenveen, Tytsjerksteradiel, het Bildt, Vlieland, Kollumerland, Weststellingwerf, Leeuwarden, Wûnseradiel, Leeuwarderadeel, Wymbritseradiel, Lemsterland

Wij streven erna om onze afspraken op tijd na te komen,mits het verkeer mee zit zijn wij in de regel binnen 2 uur op de afgesproken tijd en plaats waar we moeten zijn in Friesland

Neem altijd contact met ons op,wij komen vrijwel in elke plaats van Nederland,dus ook buiten Friesland!!!!